IKEM - Innovations- och kemiindustrierna i Sverige

100123
500,00 kr

Integrerat ledningssystem för säkerhet, hälsa och miljö

En handbok, med rutiner, om SHM-ledningssystem
100906
360,00 kr

Tekniska riskanalysmetoder - Riskhantering 3

En vägledning för identifiering, värdering och begränsning av risker vid industriell kemikaliehantering.
100919
560,00 kr

Armerade härdplaster, engelska

Reinforced Thermosets - Explained
100919A
360,00 kr

Armerade härdplaster, engelska (medlemspris)

Reinforced Thermosets - Explained